Фотијева Библиотека

Фотијева Библиотека је камен темељац византијске историје наслеђа и крајња тачка византијске учености. (академик проф. Ханс Георг Бек, 1910-1999)

Од огромног је значаја за историју византијске књижевности Фотијева Библиотека. То је најдрагоценија књига византијске учене прозе и уједно пример Фотијеве велике ерудиције и стилског мајсторства. Библиотека се може примити као првокласни извор за историју старохришћанске и рановизантијске теолошке књижевности, као и профане писмености Византије до IX века. (академик др Димитрије Богдановић, 1930-1986)

Један од основних задатака Књижевног друштва „Котва“ је да омогући превођење на српски језик и објављивање двојезичног издања (грчки изворник и српски превод) целокупног дела св. Фотија Константинопољског „Библиотека“ (предвиђени обим: десет томова).

Извод из Статута Књижевног друштва „Котва“

Циљеви КД Котва: „Подршка и подстицај проучавању, превођењу и објављивању значајних дела византијске књижевности и старих књижевности земаља византијског културног круга која до сада нису била доступна на српском језику“ (чл. 2)

„Друштво нарочито: 1. организује и подржава рад на проучавању, превођењу и објављивању обимнијих дела византијске и сродних књижевности, када рад на таквим делима подразумева дуготрајно ангажовање и мултидисциплинарни приступ; 2. организује и подржава рад на проучавању, превођењу и објављивању извора за историју Византије на српски језик, полазећи од чињенице да је српска византолошка школа од својих почетака уживала светски углед, али да постоји значајно заостајање у области превођења извора за историју Византије“ (чл. 3)

Први том Фотијеве „Библиотеке“ превео је и приредио Младен Станковић. Књига је објављена 2016. године. Више информација на страници преводиоца: Свети Фотије Велики, „Библиотека“, том I, кодекси 1-64.

Књижевно друштво „Котва“

Пројекат „Фотијева Библиотека“

Далматинска 84, 11ооо Београд

Представљање пројекта „Фотијева Библиотека“ сваке прве суботе у месецу од 14 до 15 часова у читаоници „Цароставник“, Далматинска 84, Београд.

Контакт тел. 063 / 82 81 908; ел. пошта: kotva.kd@mail.ru; facebook.com/fotije

Advertisements