Контакт

Књижевно друштво „Котва“, Београд

Електронска пошта: kotva.kd@mail.ru

Контакт телефон: 063 / 82 81 908 (од 9 до 16 часова)

Особа за контакт: Младен Станковић

Адреса редакције: Далматинска 84, Београд (отворена врата: сваке прве суботе у месецу од 14 до 15 часова – читаоница „Цароставник“)

Advertisements